Logističke usluge

Logistička podrška u kliničkim ispitivanjima

Prilikom organizacije i pružanja usluga u potpunosti smo prilagođeni svim specifičnim zahtjevima partnera, uzimajući u obzir da se sve radnje i aktivnosti sprovode kako bi se u potpunosti osigurao kvalitet cjelokupnog lanca distribucije ispitivanog lijeka, od proizvođača do mjesta istraživanja.

Ovaj proces je veoma izazovan zbog specifičnih zahtjeva lokalnog zakonodavstva tokom procesa dobijanja uvoznih/izvoznih dozvola, carinjenja i uvoza.

Kroz značajno iskustvo u ovoj vrsti usluga i saradnju s mnogim priznatim svjetskim proizvođačima, sponzorima, lokalnim i međunarodnim stručnim idejnim predvodnicima stekli smo opsežno znanje, iskustvo i kontakte, što nam daje priliku da brzo dođemo do kvalitetnog i jednostavnog ispunjenja zahtjeva naših partnera. Kroz stalna poboljšanja, uspješno smo izvršili veliki broj revizija domaćih i stranih kompanija, gdje smo kroz aspekte ispunjavanja zahtjeva kvaliteta, definisanih ključnih pokazatelja učinaka, zakonske regulative, smjernica dobre prakse i implementiranih standarda rangirani kao kompanija sa najboljim ocjenama.

Kao pouzdani član istraživačkog tima, odgovorno omogućavamo da se svi testirani proizvodi i ostali materijali u okviru kliničke studije isporučuju brzo, efikasno i sigurno na svako istraživačko mjesto u skladu sa traženim uslovima transporta.

Naš glavni cilj je da partnerima pružimo najefikasniju logističku podršku i optimalno upravljanje lancem snabdijevanja.

 

Usluge podrške

• Regulatorne službe

• Obezbjeđivanje uvoza ljekova za klinička ispitivanja, IMP ljekova, medicinskih sredstava, laboratorijske opreme, bioloških uzoraka i drugih potrebnih proizvoda

• Obezbjeđivanje izvoznih dozvola za biološke uzorke i organizacija transporta bioloških uzoraka do centralnih laboratorija

• Usluge carinjenja i uvoza svih proizvoda u skladu sa potrebama kliničke studije

• Lokalna nabavka i distribucija komplementarnih i uporednih ljekova i drugih proizvoda u skladu sa zahtjevom klijenta

• Kompletno upravljanje dokumentacijom, arhiviranje i izvještavanje

 

Distribution service to and from investigation sites

Distributivne usluge

• Svakodnevna distribucija pošiljki u istraživačke centre u propisnim vozilima i temperaturno kontrolisanim uslovima transporta (ambijentalni uslovi/uslovi hladnog lanca)

• Obezbjeđivanje potpisane prateće dokumentacije prilikom isporuke ili preuzimanja pošiljki sa mjesta istraživanja - otpremnica/potvrda o dostavi

• Preuzimanje ljekova/medicinskih sredstava i drugih proizvoda sa istraživačkih lokacija na zahtjev klijenta

• Povratak ljekova sa istraživačkih mjesta i koordinacija trajnog odlaganja farmaceutskog otpada uz obezbjeđivanje kompletne dokumentacije o sljedivosti i konačnog uvjerenja o uništenju

Depo services

Usluge skladištenja

• Prijem pošiljki (kvalitativna/kvantitativna kontrola ljekova za klinička ispitivanja, ljekova, medicinskih proizvoda, itd.)

• Skladištenje proizvoda u hladnim lancima (od 2 °C do 8 °C)

• Skladištenje proizvoda u ambijentalnim uslovima (od 15 °C do 25 °C)

• Karantinsko poslovanje

• Usluge razdvajanja, pakovanja i pripreme pošiljki za istraživački centar

• Upravljanje zalihama, popis statusa proizvoda prema studijama (propisni softver)

• Primanje povrata sa mjesta istraživanja – kvalitativna i kvantitativna kontrola vraćenih ljekova/ljekova sa mjesta istraživanja

• Usluge označavanja ljekova/medicinskih uređaja i drugih proizvoda (ako je primjenjivo)